PANKreator

Czepki, koronki, gałganki

gif by Sebastian Ruczyński

 

Habitus praecipuorum populorum, tam virorum quam foeminarum singulariar tedepicti to tak zwany Trachtenbuch, czyli album ubiorów. Stworzony przez Josta Ammana (drzeworyty) i Hansa Weigla (druk, wydanie i opracowanie) ukazał się w Norymberdze w 1577 roku.

Amman był malarzem i rytownikiem pochodzącym z Zurychu, który zasłynął głównie jako ilustrator Biblii. Współpraca z Weiglem zaowocowała wydaniem dzieła, które miało przybliżyć czytelnikom charakterystyczne cechy ubioru mieszkańców nie tylko różnych europejskich państw i miast, ale także egzotycznych krain, jak Bliski Wschód, Afryka Północna czy Ameryka Południowa. Każdej rycinie towarzyszy krótki wiersz dotyczący przedstawianego ubioru. Nie była to pierwsza praca Ammana nad Trachtenbuchem – wcześniej, bo w 1568 roku, również w Norymberdze, zilustrował podobne dzieło – Eigentliche Beschreibung aller Stände auf  Erden Hansa Sachsa. Egzemplarz ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej zawiera barwione ręcznie ryciny.