Wybrałeś szałowego gifa dodaj wiadomość

Okładka dwutygodnika kobiecego Moja Przyjaciółka, red. naczelny Alfred Ksycki. Czasopismo wydawane w Żninie.