Rudolf Schuster (rys. Paul Rohrbach), Artur Schopenhauer, litografia, 1876 rok, wyd. E. H. Schroedera Berlin

Artur Schopenhauer

Portret przedstawia filozofa Artura Schopenhauera, filozofa urodzonego w Gdańsku w 1788 roku.

Schopenhauer studiował w Getyndze, Berlinie i Jenie. W filozofii jest przedstawicielem pesymizmu. Litografia została wykonana przez Rudolfa Schustera na podstawie rysunku Paula Rohrbacha z 1876 roku. Wydana przez E. H. Schroedera w Berlinie.

 bio Artura Schopenhauera w Wikipedii