Wybrałeś szałowego gifa dodaj wiadomość

Zielona Brama i Most Zielony ok. 1870 r. Fotografia. Więcej informacji o źródłowej fotografii znajdziecie na blogu.